Avís legal i política de privacitat
 
Aquesta pàgina web és propietat d'ESTIVAL GESTIÓ, S.L., en endavant Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa.
Domicili social: Camí del Racó, 15, Platja de la Pineda Vila-seca 43481 (Tarragona) Telèfon: +34 977 371 910E-mail: pdatos@estivalgroup.com
 
1. Condicions generals
 
L'accés i ús de la pàgina web d'Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa quedarà subjecte a aquestes condicions generals. La utilització a totes les pàgines web de titularitat d'Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús vigents en cada moment en què l'usuari hi accedeixi.
Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes Condicions d'Ús.
 
2. Ús de la pàgina web, serveis i continguts
 
L'usuari s'obliga a fer un ús correcte d'aquesta pàgina, els seus serveis i continguts, sense contravenir els drets fonamentals, la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats, l'ordre públic i les condicions particulars de certs serveis. Es prohibeix qualsevol ús amb finalitats il·lícites o que vulnerin els drets d'Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa i els seus titulars o un tercer, o que de qualsevol manera, perjudiqui el funcionament normal de la pàgina o de qualssevol equips informàtics o documents de qualsevol classe continguts en aquests. Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc...) es prohibeix especialment:
• La seva reproducció, distribució o modificació o de qualsevol altra forma la comunicació pública, llevat que s'obtingui l'autorització dels seus legítims titulars o que resulti legalment permès; • Eliminar o modificar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de l'Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic per al reconeixement; • Intentar obtenir els continguts de la pàgina web per un mitjà diferent dels disponibles per als usuaris o als habituals a la xarxa, sempre que aquests últims no causin cap perjudici a la pàgina web d'Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa• Remetre missatges o enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats o consentits pels seus destinataris. Els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats ho podran comunicar a Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: pdatos@estivalgroup.com• Igualment, es prohibeix utilitzar les llistes de distribució així com posar a disposició de tercers dades obtingudes a partir de les mateixes, per realitzar les activitats assenyalades anteriorment. Respecte del site, l'usuari es compromet, en particular a no transmetre o difondre de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol material que:
 
• Indueixi o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats, oa l'ordre públic; o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats, oa l'ordre públic; • Sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, podent enganyar sobre el seu objecte o sobre les intencions del comunicant; • Sent propietat intel·lectual o industrial de tercers, es pretengui utilitzar sense la seva prèvia autorització; • Violi els secrets empresarials de tercers o infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions; • De qualsevol manera menyscabi la reputació d'Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa o de tercers, o constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i en general competència deslleial; Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa o de tercers, o que puguin fer malbé els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips; • Contingueu etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa
 
3. Propietat intel·lectual i industrial
 
Tots els continguts de les pàgines web d'Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa estan sotmesos a la normativa sobre propietat intel·lectual i/o industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa oa tercers si escau. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per a ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.
 
4. Renúncies i limitacions de responsabilitat
 
Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa no serà responsable de la informació, els serveis i/o productes oferts i/o prestats per tercers a través de la pàgina web de Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa ni dels continguts proporcionats per tercers. Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l'ús dels continguts del vostre pàgina web. Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En cas que tot o part dels continguts de la pàgina web d'Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa siguin considerats il·legals a països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, ia el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, i aquests estan obligats al compliment de les lleis nacionals d'aplicació. L'ús que es pugui fer de la informació i els continguts que apareixen a la pàgina web d'Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa i/o de l'accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o "links" que apareixen a la pàgina d'Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat d'aquells que efectuïn aquest tipus d'actes, no sent Hotel Estival El Dorado Resort, Sport & Spa responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d'aquests usos o activitats.